Popeye (TI 99/4A)

Score: 27,640
World Ranking: Removed
Scored By: jfetzer (JDF)
100% Legit
jfetzer avatar
Popeye 27,640 points