Popeye (Atari 5200 Emulated)

Score: 59,960
World Ranking: 3
Scored By: jfetzer (JDF)
100% Legit
jfetzer avatar
Popeye 59,960 points
Popeye 59,960 points