Popeye (Commodore 64)

Score: 28,230
World Ranking: 2
Scored By: jfetzer (JDF)
100% Legit
jfetzer avatar
Popeye 28,230 points