Popeye (TI 99/4A)

Score: 66,060
World Ranking: 1
Scored By: jfetzer (JDF)
100% Legit
jfetzer avatar
Popeye 66,060 points