IK+ (Commodore 64 Emulated)

Score: 22,000
World Ranking: 4
Scored By: Zagrebista (ZAG)
100% Legit
Zagrebista avatar
IK+ 22,000 points