Score: 547,940
World Ranking: 1
Scored By: ichigokurosaki1991 (XXX)
100% Legit
ichigokurosaki1991 avatar
Time Crisis II 547,940 points
Time Crisis II 547,940 points
Time Crisis II 547,940 points
Time Crisis II 547,940 points
Time Crisis II 547,940 points
Comments
Avatar of ichigokurosaki1991

I've played that at Game Guys at Pasadena, Texas last month ago.

I'm so into 1st-Person Gun Rail Shooters lately!!

-- Posted by ichigokurosaki1991 on 2016-04-05 23:11:34   Reply
Avatar of LarcenTyler
@ichigokurosaki1991:

No continues used either? Amazing!

-- Posted by LarcenTyler on 2016-04-06 18:08:55   Reply