Score: 1,050
World Ranking: 1
Scored By: Zimer (Zim)
90% Legit
Zimer avatar
Super Smash Bros. Brawl: Endless Brawl: Ganondorf 1,050 points