Popeye (Atari 2600)

Score: 27,100
World Ranking: Removed
Scored By: MisterVCS (MRV)
100% Legit
MisterVCS avatar
Popeye 27,100 points