Popeye (Atari 2600)

Score: 26,450
World Ranking: 11
Scored By: VectorGamer (ROB)
100% Legit
VectorGamer avatar
Popeye 26,450 points