Kangaroo (Arcade)

Score: 6,700
World Ranking: 3
Scored By: ichigokurosaki1991 (XXX)
92% Legit
ichigokurosaki1991 avatar
Kangaroo 6,700 points
Kangaroo 6,700 points
Kangaroo 6,700 points
Comments
Avatar of ichigokurosaki1991

Location: The Game Preserve in Sawdust Road at Spring, Texas (part of my homecity).

That game looks pretty tough!

-- Posted by ichigokurosaki1991 on 2016-11-06 16:16:10   Reply