Shinobi (Sega Master System Emulated)

Score: 277,200
World Ranking: 3
Scored By: JES (JES)
100% Legit
JES avatar
Shinobi 277,200 points