Stonix (Intellivision Emulated)

Score: 1,041
World Ranking: 3
Scored By: Giorvam (grv)
100% Legit
Giorvam avatar
Stonix 1,041 points