Score: 23,430
World Ranking: 1
Scored By: VectorGamer (ROB)
100% Legit
VectorGamer avatar
Frantic Freddy: Skill 1 23,430 points