Xevious: Novice (Atari 7800)

Score: 100,010
World Ranking: 2
Scored By: Liduario (Lid)
100% Legit
Liduario avatar
Xevious: Novice 100,010 points