Popeye (Atari 2600)

Score: 46,000
World Ranking: 9
Scored By: RetroRob (ROB)
100% Legit
RetroRob avatar
Popeye 46,000 points