Golgo 13 (Colecovision)

Score: 76,850
World Ranking: 1
Scored By: Liduario (Lid)
100% Legit
Liduario avatar
Golgo 13 76,850 points