I, Robot (Arcade)

Score: 35,593
World Ranking: 1
Scored By: ichigokurosaki1991 (XXX)
100% Legit
ichigokurosaki1991 avatar
I, Robot 35,593 points
I, Robot 35,593 points
I, Robot 35,593 points
I, Robot 35,593 points
I, Robot 35,593 points
I, Robot 35,593 points
Comments
Avatar of ichigokurosaki1991

This was played at The Game Preserve at Spring, Texas.

This is the 1st Atari Game to use 3D Polygon Graphics before Sega's Virtua Series!

-- Posted by ichigokurosaki1991 on 2015-09-27 00:38:08   Reply