Popeye (Atari 5200)

Score: 27,270
World Ranking: Removed
Scored By: jfetzer (JDF)
100% Legit
jfetzer avatar
Popeye 27,270 points