Wavy Navy (Commodore 64)

Score: 3,220
World Ranking: Removed
Scored By: jfetzer (JDF)
100% Legit
jfetzer avatar
Wavy Navy 3,220 points