Tetris [Points] (Game Boy)

Score: 179,190
World Ranking: 11
Scored By: ImplodedAtom
100% Legit
ImplodedAtom avatar
Tetris [Points] 179,190 points
Tetris [Points] 179,190 points