Mappy (NES/Famicom Emulated)

Score: 251,110
World Ranking: 3
Scored By: kaplitov
100% Legit
kaplitov avatar
Mappy 251,110 points