Trog [Easy] (NES/Famicom Emulated)

Score: 2,322,565
World Ranking: 4
Scored By: jfetzer (JDF)
92% Legit
jfetzer avatar
Trog [Easy] 2,322,565 points