Blazing Star (Neo Geo)

Score: 208,490
World Ranking: 3
Scored By: coycypert (COY)
88% Legit
coycypert avatar
Blazing Star 208,490 points