Apollo 13 (Pinball: 3 Balls)

Score: 354,188,080
World Ranking: 2
Scored By: ichigokurosaki1991 (XXX)
100% Legit
ichigokurosaki1991 avatar
Apollo 13 354,188,080 points
Apollo 13 354,188,080 points
Comments
Avatar of derek
Did you hit the 13 ball multi ball?
-- Posted by derek on 2015-01-31 06:39:24   Reply
Avatar of ichigokurosaki1991
@derek:

Yeah.

-- Posted by ichigokurosaki1991 on 2015-01-31 11:04:18   Reply
Avatar of ichigokurosaki1991
@derek:

It was crazy!!

-- Posted by ichigokurosaki1991 on 2015-01-31 11:04:36   Reply