Score: 0:06:41.153
World Ranking: 1
Scored By: ichigokurosaki1991 (XXX)
96% Legit
ichigokurosaki1991 avatar
Virtua Racing Deluxe [Sega 32X]: Time Attack: Bay Bridge [10 Laps] time of 0:06:41.153
Virtua Racing Deluxe [Sega 32X]: Time Attack: Bay Bridge [10 Laps] time of 0:06:41.153
Virtua Racing Deluxe [Sega 32X]: Time Attack: Bay Bridge [10 Laps] time of 0:06:41.153
Virtua Racing Deluxe [Sega 32X]: Time Attack: Bay Bridge [10 Laps] time of 0:06:41.153
Virtua Racing Deluxe [Sega 32X]: Time Attack: Bay Bridge [10 Laps] time of 0:06:41.153
Virtua Racing Deluxe [Sega 32X]: Time Attack: Bay Bridge [10 Laps] time of 0:06:41.153
Virtua Racing Deluxe [Sega 32X]: Time Attack: Bay Bridge [10 Laps] time of 0:06:41.153
Virtua Racing Deluxe [Sega 32X]: Time Attack: Bay Bridge [10 Laps] time of 0:06:41.153