Alex Kidd in Shinobi World (Sega Master System)

Score: 116,600
World Ranking: 1
Scored By: stika
100% Legit
stika avatar
Alex Kidd in Shinobi World 116,600 points