Score: 3,646,170
World Ranking: 1
Scored By: ichigokurosaki1991 (XXX)
100% Legit
ichigokurosaki1991 avatar
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Pinbot 3,646,170 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Pinbot 3,646,170 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Pinbot 3,646,170 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Pinbot 3,646,170 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Pinbot 3,646,170 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Pinbot 3,646,170 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Pinbot 3,646,170 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Pinbot 3,646,170 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Pinbot 3,646,170 points