Aero the Acrobat (Wii Virtual Console: SNES)

Score: 153,510
World Ranking: 2
Scored By: PMniac (PMN)
83.3% Legit
PMniac avatar
Aero the Acrobat 153,510 points