Viking Child (Atari Lynx)

Score: 10,035
World Ranking: 1
Scored By: Fr0st (YZ)
100% Legit
Fr0st avatar
Viking Child 10,035 points