Score: 0:01:31.6
World Ranking: 1
Scored By: ichigokurosaki1991 (XXX)
92% Legit
ichigokurosaki1991 avatar
Crazy Taxi: Crazy Box: S-3: Crazy Party time of 0:01:31.6
Crazy Taxi: Crazy Box: S-3: Crazy Party time of 0:01:31.6
Crazy Taxi: Crazy Box: S-3: Crazy Party time of 0:01:31.6