1942 (Fujitsu FM-7/FM-77 Emulated)

Score: 19,290
World Ranking: 1
Scored By: Giorvam (grv)
100% Legit
Giorvam avatar
1942 19,290 points