Popeye (Atari 2600)

Score: 12,550
World Ranking: 14
Scored By: yarjr (yar)
100% Legit
yarjr avatar
Popeye 12,550 points
Popeye 12,550 points