Solar Storm (Atari 2600 Novice/B)

Score: 1,845
World Ranking: 2
Scored By: jfetzer (JDF)
100% Legit
jfetzer avatar
Solar Storm 1,845 points