Fantasy Zone (Sega Master System)

Score: 66,000
World Ranking: 1
Scored By: minah (KAM)
100% Legit
minah avatar
Fantasy Zone 66,000 points