Psychic World (Sega Master System)

Score: 173,700
World Ranking: 1
Scored By: stika
100% Legit
stika avatar
Psychic World 173,700 points