Shinobi (Sega Master System)

Score: 450,000
World Ranking: 2
Scored By: JES (JES)
96% Legit
JES avatar
Shinobi 450,000 points
Shinobi 450,000 points
Comments
Avatar of derek

Nice console JESyes

-- Posted by derek on 2017-01-21 21:43:48   Reply
Avatar of JES
@derek:

Thanks Derek smiley

-- Posted by JES on 2017-01-21 21:54:35   Reply
Avatar of ILLSeaBass
@JES:

Very nice! Yes from me of course.

-- Posted by ILLSeaBass on 2017-01-21 22:35:47   Reply
Avatar of JES
@ILLSeaBass:

Thanks ILL yes

-- Posted by JES on 2017-01-21 22:53:53   Reply