Fantasy Zone (Sega Master System Emulated)

Score: 9,500
World Ranking: 8
Scored By: yarjr (yar)
90% Legit
yarjr avatar
Fantasy Zone 9,500 points